Postup prác

40

29

21Výkopové práce

Základová doska

Osadenie bazéna

Stavebné práce

Inštalácia prestrešenia

Úprava okolia

Čistenie bazéna

Po dokončení prác

Komentáre sú uzavreté.